Skip to content
Grondwaterpeil St. Odiliënberg (Hobertsveld) 2023 - 2024

Elke eerste dag van de maand wordt hier de actuele meting van de grondwaterstand in Sint Odiliënberg bijgehouden alsmede de totale neerslagsom van de afgelopen maand. De metingen vinden plaats in het Hobertsveld en zijn representatief voor de grondwaterstand op circa 29 m boven NAP. Midden-Limburg kent een zeer gevarieerde ondergrond met flinke hoogteverschillen en daarom zijn deze meetgegevens niet representatief voor de lagergelegen delen in het Roerdal, noch de hoger gelegen terrassen van de Meinweg en alleen van toepassing op de gemeente Roerdalen. Er zal wel altijd een correlatie bestaan met andere metingen in de regio. Alleen langjarige meting geeft een betrouwbaar inzicht in de trend van de grondwaterhoogte. Vast staat in ieder geval dat begin 80’er jaren de grondwaterstand hier gemiddeld 350 cm was en sindsdien gestaag is gezakt.

Grondwaterpeil St. Odiliënberg (Hobertsveld) 2023
Grondwaterpeil Roerdalen 2021
Grondwaterpeil St. Odiliënberg (Hobertsveld) 2022
Grondwaterstand Roerdalen 2020