Skip to content

Elke eerste dag van de maand wordt hier de actuele meting van de grondwaterstand in Sint Odiliënberg bijgehouden alsmede de totale neerslagsom van de afgelopen maand. De metingen vinden plaats in het Hobertsveld en zijn representatief voor de grondwaterstand op circa 32 m boven NAP en met name bedoeld voor agrarische doeleinden. De grondwaterstanden hier zijn niet representatief voor de lager gelegen delen in het Roerdal, noch de hoger gelegen terrassen van de Meinweg en alleen van toepassing op de gemeente Roerdalen. 

Grondwaterpeil St. Odiliënberg (Hobertsveld) 2022 - 2023