Skip to content

Grondwaterstand Roerstreek

Deze metingen zijn niet representatief voor de hele gemeente Roerdalen, omdat het grondwaterpeil van plaats tot plaats verschilt. Wel kan de waarde een trend laten zien die voor een groter gebied geldt. De hoger gelegen terrassen van de Meinweg vormen een uitzondering hierop. In de lagere delen rondom de Roer gelden ook andere situaties.  

Grondwaterstand Limburg
Grondwaterstand Limburg